Materiały
do pobrania

 Proceedings.doc

Miejsce i data konferencji

9-12 maja 2017r.

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane


XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA TEMAT 

"MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE
ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH"

odbędzie się w ZAKOPANEm (Polska)
w dniach 9-12
 MAJA 2017 roku
 

termin zgłaszania uczestnictwa oraz przesyłania streszczenia referatu
został przedłużony do 13.01.2017 r.

 

 

Patronat Honorowy Konferencji:

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. inż Andrzej Chochół

Miło nam poinformować, że od dnia 6 stycznia 2017 roku materiały konferencyjne (tzw. Proceedings) z 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena Location: Zakopane, POLAND Date: MAY 10-13, 2016 są indeksowane  w bazie Web of Science™ Core Collection.
 
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym § 10.1.5 oraz załącznik nr 5 - liczba punktów za publikację w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie Web of Science™ Core Collection odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu ministra, czyli aktualnie 15 pkt


 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft