XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA TEMAT „MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE
ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH”

„MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE
ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH”

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 13-16 MAJA 2024 ROKU

Patronat Honorowy Konferencji:
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Informujemy, że recenzowane materiały konferencyjne od VII do XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-gospodarczych” tzw. Proceedings of the Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena zostały włączone do bazy Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH) stanowiącej integralną część Web of Science.