Patronat Honorowy Konferencji:
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

 

Organizator Konferencji:

Katedra Statystyki
Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet Statystyki i Ekonometrii
Polskiej Akademii Nauk

Sponsor Konferencji:

 

Informujemy, że recenzowane materiały konferencyjne od VII do XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” tzw. Proceedings of the Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena zostały włączone do bazy Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH) stanowiącej integralną część Web of Science.