Dr Katarzyna Frodyma
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Statystyki
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków, Polska

Telefon: (12) 293-52-05; (12) 293-52-10
Fax: (12) 293-50-46

e-mail: konfzak@uek.krakow.pl