KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Józef Pociecha (Przewodniczący)
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz
Institute of Information Systems and Marketing, Karlsruhe Institute of Technology

Prof. Dr. Francesca Greselin
Department of Statistics and Quantitative Methods, University of Milano-Bicocca

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Anatoliy I. Pilyavskyy
Department of Higher Mathematics and Quantitative Methods, Lviv University of Trade and Economics

Prof. Erik Šoltés PhD
Department of Statistics, University of Economics in Bratislava

Prof. dr hab. Sławomir Śmiech
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek (Przewodnicząca)
Prof. UEK dr hab. Monika Papież (Wiceprzewodnicząca)
Dr Katarzyna Frodyma (Sekretarz naukowy)
Dr Roman Huptas
Dr Jadwiga Kostrzewska
Dr Artur Lipieta