WAŻNE TERMINY

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu w języku polskim i angielskim   11 lutego 2024 r.
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  21 lutego 2024 r.
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  1 marca 2024 r.
Termin przesłania informacji do Autorów o propozycji publikacji wybranych referatów 29 maja 2024 r.
Termin złożenia tekstu do redakcji czasopisma wskazanego przez organizatorów (zgodnie z wymogami redakcyjnymi) 30 czerwca 2024 r.
Miejsce i data konferencji

13-16.05.2024
„HYRNY”
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane