Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Józef Pociecha (Przewodniczący)
Katedra Statysyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Czesław Domański
Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD.
Institute of Mathematics and Quantitative Methods,
University of Pardubice

Prof. Anatoliy I. Pilyavskyy
Department of Mathematics and Statistics, Lviv University of Trade and Economics

Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
Department of Statistics, University of Economics in Bratislava

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański

 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY


Prof. dr hab. Józef Pociecha (Przewodniczący)
Prof. UEK dr hab. Anna Malina (Wiceprzewodnicząca)
Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek (Wiceprzewodnicząca)
Dr Jadwiga Kostrzewska (Sekretarz naukowy) 
Dr hab. Monika Papież
Dr hab. Sławomir Śmiech 
Dr Katarzyna Frodyma 
Dr Roman Huptas

Dr Artur Lipieta 

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft