Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane

KONTAKT

 

      Dr Jadwiga Kostrzewska
      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      Katedra Statystyki
      ul. Rakowicka 27
      31-510 Kraków, Polska

      Telefon: (12) 293-52-05; (12) 293-52-10
      Fax: (12) 293-50-46 
      e-mail: konfzak@uek.krakow.pl


      

 

 

 

 

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft